0%

Red flagek az interneten – a szexuális kizsákmányolás intő jelei

utolsó módosítás: 2022. október 20. 16:19

A red flag 🚩 (piros zászló) egy olyan kifejezés, amely vészjósló, potenciálisan veszélyes magatartásformákra utal. Ilyennek számítanak az erőszakos, manipulatív vagy agresszív megnyilvánulások, például amikor az interneten intim fotók küldésére akarják rávenni gyermekeinket.

A kamaszok az interneten feszegetik a határaikat

A kamaszok életkori sajátossága, hogy a meglévő kereteket feszegetik, megkérdőjelezik. A digitalizáció korában az internet vált a lázadás elsődleges színterévé. A fiatalok nem feladathoz, célhoz kötötten használnak alkalmazásokat, felületeket, hanem ezeken keresztül hoznak létre, és tartanak fenn kapcsolatokat, ismerik meg magukat, tájékozódnak és aktivizálódnak. Nem meglepő, hogy szexuális önfelfedezésükben, intim kapcsolataikban is szerepet kapnak az online felületek. Ez önmagában nem biztos, hogy probléma, az internet sajátosságai miatt mégis számolni kell a kockázatokkal: ami ugyanis az internetre egyszer felkerül, az csak nagyon nehezen távolítható el onnan. Minél többet értünk ebből mi, felnőttek, annál többet tudunk segíteni nekik, ha baj van.

Szexuális kizsákmányolás az interneten

A megkérdezett gyerekek jelentős része a netes ismerkedés és a szexuális önfelfedezés természetes részeként tekint az intim felvételek cseréjére. Egy kutatás szerint a 10-17 éves korú gyerekek 48%-a, vagyis közel fele küldött már magáról intim felvételt másnak, a lányoknak pedig 88%-a kapott már kéretlenül ilyen képet. A lány kitöltők 44%-át próbálták már fenyegetéssel vagy manipulációval rávenni arra, hogy intim felvételt küldjön magáról, 57%-nak pedig fizettek volna érte. Úgy tűnik, hogy a gyerekeket a netre lépésük pillanatától kezdve elönti a kéretlen szexuális érdeklődés. 

Az is elmondható, hogy a fiatalok általában alábecsülik a visszaélések kockázatát. A kutatás szerint minden ötödik lánnyal és minden hatodik fiúval előfordult már, hogy az intim képét elterjesztették az interneten. A kutatás szerint az intim fotót küldő lányok minden második képe, az intim fotót küldő fiúk minden harmadik képe nyilvánosságra kerül, vagyis nagyon sok gyereknek kell szembenéznie az időnkénti drámai következményekkel.

Támogasd gyermekedet, hogy ismerje fel a red flageket!

Egy kamasszal való nyílt konfrontáció szinte sosem működik, csak egy újabb lehetőséget ad neki arra, hogy az akarata és ereje korlátait tesztelhesse. Ehelyett inkább segíts neki abban, hogy önállóan végiggondolja és felmérje a veszélyeket. Erősítsd meg abban, hogy joga van nemet mondani, nem köteles senkinek intim felvételeket küldeni, még érzelmi manipuláció hatására sem. Hívd fel a figyelmét a red flagekre, vagyis azokra az intő jelekre, amelyek az erőszakos és manipulatív viselkedést jelzik. Bátorítsd arra, hogy merjen nemet mondani, ha ezeket a jeleket észleli.

Az önvédelem lehetséges eszközei

  • Óvatos stratégia: Amennyiben lehet, ne az interneten élje meg a szexualitását. Tiltsa le azt, akivel nem szeretne beszélni. Ha valaki túl fiatalnak tűnik, akkor járjon utána a valódi életkorának. Tartsa észben, hogy nem kell megindokolnia, ha valamire nemet mondana.
  • Védekező stratégia: Lehetőség szerint ne küldjön magáról intim képeket, de ha mégis megtörténik, ne legyen felismerhető azokon. Ismeretlen címzettnek soha ne küldjön ilyen tartalmakat, és a telefonszámát se adja meg idegeneknek. 
  • Támogató stratégia: Bátran kérjen segítséget egy felnőttől vagy baráttól. 
  • Helyreállító stratégia: Tiltsa le vagy jelentse a visszaélést elkövető személyt a rendőrségnek, szolgáltatónak.

Mit tehetsz, ha gyermeked áldozattá válik?

Minden felnőttnek és kamasznak tudnia kell, ha kéretlenül küldenek számára intim tartalmat, felmerülhet a zaklatás bűncselekménye. Amennyiben visszaélnek a privát felhasználásra küldött, a felek beleegyezésével készített intim felvételével, és engedély nélkül közzéteszik az interneten, minden esetben fontos feljelentést tenni a sértett lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon, mivel felmerülhet a személyes adattal visszaélés bűncselekménye, kiskorú sértett ügyében akár a gyermekpornográfia is. A feljelentést kiskorú érintettsége esetén a gyermek törvényes képviselője, rendszerint a szülők tehetik meg. Szintén a rendőrséghez kell fordulni, ha intim képek megszerzésének céljából fenyegetnek vagy megfélemlítenek.

A nemek között jelentős különbségek vannak az áldozattá válásban. A lányokat a környezetük rutinszerűen jobban elítéli, amennyiben intim képeik kikerülnek az internetre, mint a fiúkat. A fiúkat pedig szinte elnémítják a közösségi elvárások, ha őket éri sérelem. Fontos, hogy a digitális tapasztalatokról kezdeményezett családi beszélgetések kitérjenek a káros nemi sztereotípiákra is.

A kialakult helyzet soha nem az áldozat hibája. Az áldozathibáztatást mindig el kell kerülni, különben a gyerekek nem merik megosztani a fájdalmukat. A fiatalok nem mindig tudják, mit szabad és mit nem online, vagy hogy hol vannak a határok és mik a jogaik.

Ezt segíti az NMHH „Red Flag” kampánya is, ami arra hívja fel a gyerekek figyelmét, hogy merjenek nemet mondani. Az oldal a fiatalok mellett a szülők számára is hasznos információkkal szolgál.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálat felületén, az Internet Hotline oldalán bárki bejelentést tehet, ha jogellenes vagy kiskorúakra káros tartalomra bukkan az online térben. Többek között ilyenek a gyermekek szexuális kizsákmányolását rögzítő tartalmak (gyermekpornográf tartalmak), a hozzájárulás nélkül közzétett, a zaklató vagy megfélemlítő internetes tartalmak is. 

Ez is érdekelheti